Cho phép người dùng xóa thêm  thông tin nhà cung cấp.

Cách thực hiện  : Để xóa thông tin của nhà cung cấp ,người dùng nhấp chọn vào Tên Nhà Cung Cấp cần xóa

Ấn nút   để xóathông tin nhà cung cấp

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !