Để tạo mới nhóm nhân viên người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Vào phần mở rộng ->  quản trị -> nhóm người dùng -> thêm mới như mô tả hình 1.

Hình 1

Bước 2: Người dùng điền thông tin phòng ban -> chọn nhóm cấp trên . Nhấn nút ” lưu” để thêm mới nhóm nhân viên. Thao tác như hình 2

Hình 2