Để sửa nhóm nhân viên người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Người dùng vào phần mở rộng (1) -> quản trị (2) -> quản lý nhóm người dùng (3) . Hình 1

Hình 1

Bước 2: Người dùng kích chọn vào sơ đồ cây bao gồm các cấp nhóm muốn sửa -> Kích chọn sửa. Hình 2

Hình 2

Bước 3: Người dùng sửa các thông tin muốn sửa tại trường phòng ban hoặc mô tả -> nhấn nút ” cập nhật” để lưu sửa dữ liệu, nút ” trở về” để không thay đổi thông tin sửa nữa. Hình 3

Hình 3

-> Lưu ý: Các trường có dấu (*) là bắt buộc.