Người dùng thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Vào phần mở rộng(1) -> quản trị (2) -> quản ký nhóm người dùng (3). Hình 1

Hình 1

Bước 2: Người dùng chọn phòng ban muốn thêm nhân viên -> kích chọn chi tiết . Hình 2

Hình 2

Bước 3: Người dùng kích chọn ” thêm mới” Hình 3, màn hình hiển thị thông tin thêm mới nhân viên-> điền thông tin nhân viên -> nhấn nút ” Lưu” để thêm mới nhân viên vào trong nhóm, nhấn nút ” trở về” để không thêm mới nhân viên trong nhóm.

Hình 3

-> Lưu ý: Thông tin các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập.