Người dùng không muốn sử dụng đến nhóm đó nữa thì thực hiện thao tác xóa nhóm như sau:

Bước 1: Vào mở rộng (1)-> quản trị(2)-> quản lý nhóm người dùng (3). Hình 1

Hình 1

Bước 2: Kích chuột vào nhóm nhân viên ( phòng ban) muốn xóa -> kích nút sửa -> hiển thị trang sửa nhóm nhân viên -> kích nút “xóa” để xóa nhóm nhân viên ( phòng ban), kích nút ” trở về” để không xóa nhóm nhân viên đó nữa. Thao tác theo hình 2 và 3

Hình 2

Hình 3