Email marketing là hình thức sử dụng email mang nội dung về thông tin/bán hàng/tiếp thị/giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mà mình mong muốn.

Email tự động  giúp cho người dùng thiết lập tự động gửi email theo thời gian tùy ý: gửi ngay, gửi sau vài giờ,… hoặc gửi theo chu kỳ ngày, tuần, tháng.

  • Lưu ý: Hiện tại Module Email tự động đang được thiết lập gửi cho đối tượng là tiền năng.

1. Thêm mới email tự động

Bước 1

Tạo mới một danh sách email trống:

Người dùng vào module Danh sách email -> CLick biểu tượng  để thêm mới -> Nhập tên danh sách -> Click Lưu để thêm mới danh sách, hoặc click Hủy để hủy bỏ thao tác thêm mới và quay về màn hình danh sách email. (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Người dùng vào module Email tự động -> Click biểu tượng  để thêm mới (Hình 2)

Hình 2

Bước 3

Hiển thị pop up thêm mới email tự động -> Người dùng nhập tên & lựa chọn Danh sách email đã tạo ở bước 1 -> Nhập mô tả -> Click Lưu để thêm mới, hoặc click Hủy để không tiếp tục tạo email tự động. (Hình 3)

Hình 3

Bước 4

Người dùng click nút “Thêm email” (Hình 4)

Hình 4

Bước 5

Hiển thị màn hình thêm email -> Người dùng nhập đầy đủ + hợp lệ tất cả các trường thông tin & thiết lập ngày giờ gửi mail -> Click nút “Tiếp” để tiếp tục gửi mail và điền nội dung mail mong muốn (Hình 5)

Hình 5

Lưu ý:

  • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc
  • Khi Click Thêm email lần đầu tiên thì trường sự kiện chỉ bao gồm sự kiện “Thêm email vào nhóm”, Từ lần thêm email tiếp theo, trường Sự kiện sẽ bao gồm các sự kiện: Đã gửi email trước, mở email trước, click email trước,… .Hình thức gửi mail tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng mà họ lựa chọn. (Hình 6)

Hình 6

Bước 6

Hiển thị màn hình thêm email -> Người dùng nhập tiêu đề & nội dung emails mong muốn -> Click nút Lưu để hoàn thành thêm email, hoặc click nút “Quay lại” để quay về màn thao tác trước đó. (Hình 7)

Hình 7

Bước 7

Sau khi thiết lập xong email tự động, người dùng cần phải thực hiện thao tác thêm Tiềm năng vào Danh sách email để gửi email tự động như Hình 8

  • Người dùng vào module Tiềm năng -> Tích chọn checkbox những tiềm năng muốn gửi email tự động -> Click chọn Danh sách email -> Tích chọn tên Danh sách email đã tạo ở Bước 1 -> Click nút “Lưu email vào danh sách”.

Hình 8

2. Sửa email tự động

2.1 Sửa tên email tự động

Bước 1

Người dùng vào module Email tự động -> Click biểu tượng cạnh tên email tự động cần chỉnh sửa (Hình 8)

Hình 8

Bước 2

Hiển thị pop up sửa -> Người dùng thực hiện sửa nội dung cần thiết -> Click nút “Lưu” để lưu thay đổi, hoặc click nút “Hủy” để không tiếp tục sửa. (Hình 9)

Hình 9

2.2 Sửa nội dung & thiết lập của 1 email tự động

Bước 1

Người dùng vào module Email tự động -> Click vào tên của Email tự động muốn sửa (Hình 10)

Hình 10

Bước 2

Hiển thị màn hình chi tiết mail tự động -> Người dùng click vào biểu tượng  để sửa email tự động (Hình 11)

Hình 11

Bước 3

Hiển thị màn hình sửa email tự động như bước 5 phần thêm mới email tự động -> Người dùng thực hiện chỉnh sửa theo ý muốn -> Click nút Lưu để hoàn thành việc chỉnh sửa. (Hình 12,13)

Hình 12

Hình 13

3. Xóa email tự động

3.1 Xóa toàn bộ email tự động

Bước 1

Người dùng vào module Email tự động -> Tích chọn checkbox tên email tự động muốn xóa -> Click nút More -> Click Xóa (Hình 14)

Hình 14

Bước 2

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> Người dùng click “Xóa” để xóa mail tự động đã chọn, nhấn “Hủy” để hủy thao tác xóa. (Hình 15)

Hình 15

3.2 Xóa email tự động con

Bước 1

Người dùng vào module Email tự động -> Click vào tên của Email tự động muốn xóa (Hình 16)

Hình 16

Bước 2

Hiển thị màn hình chi tiết mail tự động -> Người dùng click vào biểu tượng  để xóa email tự động (Hình 17)

Hình 17

Bước 3

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> Người dùng click “Xóa” để xóa mail tự động đã chọn, nhấn “Hủy” để hủy thao tác xóa. (Hình 18)

Hình 18

4. Dừng và kích hoạt email tự động

Khi sử dụng xong chiến dịch gửi email tự động theo chu kì, tuy nhiên người dùng không muốn xóa chiến dịch đó đi mà muốn giữ lại để thời gian sau sử dụng lại. Do vậy tính năng dừng email tự động và kích hoạt lại email tự động đã bị dừng để phục vụ cho nhu cầu đó của khách hàng.

Các bước để dừng một email tự động đang hoạt động như sau: Người dùng vào module email tự động-> hiển thị trang danh sách email tự động. Kích chọn nút đỏ tại email tự động muốn dừng -> khi đó nút đỏ chuyển trạng thái như Hình 19 đồng thời hiển thị thông báo dừng thành công.

Hình 19

Để kích hoạt lại email tự động đã bị hủy kích hoạt, người dùng kích  lại nút play  để mở lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.