Tiềm năng là những thông tin thu thập về một cá nhân hay đại diện của một doanh nghiệp. Thu thập thông  tin tiềm năng và quản lý các thông tin này là những giai đoạn ban đầu của quy trình bán hàng và có vai trò quan trọng trong việc xác định khách hàng tiềm năng. Các thông tin này có thể thu thập thông qua các chương trình hội thảo, quảng cáo, chiến dịch marketing, tiếp thị,..

Trong CRMVIET, bạn có thể tạo khách hàng tiềm năng bằng cách:

 • Nhập dữ liệu vào màn hình chi tiết khách hàng tiềm năng: Bạn có thể điền thủ công các chi tiết khách hàng tiềm năng.
 • Nhập khẩu bằng tệp CSV và XLS
 • Khách hàng từ trang web: Bạn có thể tạo webform từ CRM và gắn vào trang web. Khách hàng truy cập website, điền dữ liệu vào form, dữ liệu của khách hàng sẽ tự động đổ về CRM
 • Khách hàng từ facebook: Fanpage được tích hợp với CRM, khi khách hàng like, comment, .. dữ liệu khách hàng sẽ tự động đổ về CRM

1.Thêm tiềm năng

Để thêm mới tiềm năng, người dùng thao tác như sau:

Bước 1

Nhấn tiềm năng – Nhấn biểu tượng   – Hình 1

Hình 1

Bước 2

Màn hình thêm tiềm năng hiển thị, điền thông tin cần thiết – Hình 2

Hình 2

Lưu ý:

 • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu và Tên
 • Các trường Email và Email(2) phải nhập đúng định dang. Ví dụ abc@gmail.com
 • Các trường Số di động; Số di đông (2) và Điện thoại chỉ được nhập các kí tư: (, ), khoảng trắng, gạch nối trên, dấu cộng và chữ số . Ví dụ: (+84) 7300 – 4666
 • Các trường số nhân viên và doanh thu chỉ được nhập chữ số. Ví dụ; 1000000

Bước 3

 • Nhấn nút “Lưu” để thêm tiềm năng vào hệ thống
 • Nhấn nút “Lưu và mới” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm tiềm năng”
 • Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Tiềm năng

2. Sửa tiềm năng

Để sửa tiềm năng, người dùng thao tác như sau:

Bước 1

Nhấn vào biểu tượng  tương ứng với tiềm năng cần sửa – Hình 3

Hình 3

Bước 2

Màn hình sửa tiềm năng hiển thị, người dùng sửa thông tin cần thiết như bước 2 thêm mới tiềm năng

Bước 3

Nhấn ” Lưu” để lưu lại thông tin mới tiềm năng

3. Xóa tiềm năng 

3.1. Xóa từng tiềm năng

Bước 1

Nhấn vào họ tên khách hàng cần xóa, màn hình chi tiết khách hàng hiển thị – Hình 4 – Nhấn more – Xóa khách hàng

Hình 4

Bước 2

Popup xóa tiềm năng hiển thị, nhấn ” Xóa” để xóa các tiềm năng đã chọn, nhấn ” Hủy” để hủy thao tác xóa.

3.2. Xóa nhiều

Bước 1

Tích   tương ứng với các tiềm năng cần xóa – Nhấn more – Nhấn xóa tiềm năng – Hình 5

Hình 5

Bước 2

Popup xóa tiềm năng hiển thị, nhấn ” Xóa” để xóa các tiềm năng đã chọn, nhấn ” Hủy” để hủy thao tác xóa.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ