Để thiết lập mặc định điều kiện khách hàng trở thành tiềm năng khi tương tác với Page của người dùng thì người dùng thao tác thiết lập mạng xã hội.

1. Thao tác thiết lập mạng xã hội

Bước 1

Thiết lập -> Xã hội (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Tiếp đến người dùng thao tác thiết lập theo các hoạt động như: Like, share, comment, post bằng cách Click nút Sửa -> Tích chọn vào ô vuông bên cạnh -> Click Lưu

VD: Khi khách hàng chỉ muốn những người like bài viết sẽ tự động đổ về tiềm năng thì khách hàng chỉ cần tích chọn vào ô vuông bên cạnh. Những  khách hàng share. comment, post, Conversations, Reaction

sẽ không được tự động đổ về tiềm năng vì người dùng không thiết lập (Hình 2)

Hình 2

2. Thao tác thiết lập permission

Một công ty có thể có nhiều page Facebook, mà đối với mỗi page Facebook người dùng muốn giới hạn chỉ cho một vài nhân viên quản trị và nhìn thấy.

  • Lưu ý:  trong màn hình thông tin chi tiết tiềm năng có Tab Social cho biết tiềm năng này đã tương tác với page facebook theo hình thức nào. Hình thức tương tác có thể nhắn tin và thích, bình luận và được hiển thị chi tiết trong tab social. (Hình 3)

Hình 3

  • Tiềm năng được thêm vào phần mềm khi tương tác với Page Facebook nào thì chỉ Người dùng nào có quyền xem Page Facebook đó mới nhìn thấy nội dung của Tab Social. Để Người dùng có thể nhìn thấy nội dung Tab này thì cần phải thiết lập permission.

Bước 1

Mạng xã hội -> Chọn Mạng xã hội cần phân quyền (Hình 4)

Hình 4

Bước 2

Click biểu tượng  để phân quyền cho user (Hình 5)

Hình 5

Bước 3

Hiển thị pop up lựa chọn user có thể nhìn thấy page này -> Tích chọn vào user nào được phép nhìn thấy page -> click Lưu (Hình 6)

Hình 6

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.