Thiết lập email cho tài khoản cá nhân có thể giúp  đồng bộ  các mail trong cùng tổ chức , giúp cho việc thuận tiện liên lạc  giữa các Users và dễ dàng quản lý các mail của các User cùng sử dụng hệ thống .

  • Cách Thiết Lập Emai Cá Nhân :

Để thiết lập email cho tài khoản của user, khách hàng thực hiện các thao tác  sau:

Bước 1: Nhấn vào tên tài khoản đăng nhập – Thiết lập Email -. Nhập Email/ Mât khẩu của email vào các ô tương ứng. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Người dùng ấn nút   để thiết lập tài khoản email hoặc  để hủy bỏ thiết lập email.

Chú ý: Để mail này có thể hoạt động được trên phần mềm CRMVIET, khách hàng cần phải mở bảo mậtcủa email để mail có thể liên kết được với phần mềm.