Để thực hiện được việc gửi tin nhắn  cho khách hàng,  giao việc cho nhân viên , khách hàng cần phải đăng kí với nhà mạng số điện thoại gửi, Brandnam công ty, sau khi đăng kí với nhà mạng thành công họ sẽ cấp cho khách hàng Brandnam và Key . Khách hàng cần thực hiện thao tác thiết lập các tham số đó vào phần mềm.

Hình 1

Sau khi ấn vào  . Màn hình thiết lập API Key hiện ra   =>  Khách hàng  nhập đầy đủ vào các ô  Api KeySecret KeyBrand Name Code trên màn hình . Ấn ” Cập nhật  ” để lưu lại thông tin .

Hình 2

  • Sau 1 thời gian dùng nếu hết hạn key thì khách hàng sẽ click button “Thiết lập” để làm lại các thao tác thiết lập như trên
  • Click Reset để khởi động lại
  • Click Stop để tạm dừng hoạt động của các tham số
  • Click Start để cho các tham số đó hoạt động lại.