Module cài đặt tự động là module giúp cho người dùng thiết lập tự động gửi email, gửi sms, gửi thông báo, evoice cho chủ sở hữu khách hàng, liên hệ của khách hàng,chủ sở hữu hợp đồng hay cho nhân viên khi thêm mới hoặc cập nhật khách hàng, hợp đồng, giao dịch, đơn hàng,… hay gửi cho các sự kiện hợp đồng sắp hết hạn, sinh nhật khách hàng/liên hệ,..

Người dùng có thể thiết lập gửi theo thời gian tùy ý sau vài phút, vài ngày, vài giờ hoặc gửi theo chu kì, theo ngày giờ cụ thể trong tuần, tháng. Bên cạnh đó module này còn có rất nhiều trường trộn mà khách hàng có thể lựa chọn để đưa vào nội dung sms/email/thông báo của mình. Ví dụ : Thay vì khi gửi email cho 1 danh sách khách hàng, mỗi 1 email người dùng phải vào để nhập tên của khách hàng thì người dùng chỉ cần sử dụng trường trộn {{cus_name}} – Tên khách hàng, thì trong mỗi email tên khách hàng sẽ tự động được đưa vào. Để tìm hiểu về cách thiết lập cài đặt tự động này, người dùng có thể tham khảo thêm trong bài viết thêm mới cài đặt tự động.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.