Thiết lập tổng đài

Đầu tiên người dùng cần có đầu số máy lẻ từ bên tổng đài. Sau khi có đầu số máy lẻ thì tiến hành tiết lập đầu số máy lẻ vào tài khản. Lưu ý mỗi đầu số máy lẻ chỉ thêm được cho một tài khoản nhân viên trong công ty.

Các bước thiết lập như sau:

Bước 1: Người dùng vào module thiết lập-> Tổng đài-> thông tin kết nối ->thiết lập-> Chọn tổng đài ( 3C mobiphone)-> điền domain và 

Hình 1

Bước 2: Người dùng click đến danh sách số máy lẻ-> Thêm số máy lẻ-> Hiển thị trang thêm, chọn thông tin người dùng-> điền số máy lẻ -> Lưu. Hình 2 và 3

Hình 2

Hình 3

Hướng dẫn cách gọi ra và gọi vào tổng đài

Hiện tại phần mền chỉ hỗ trợ  tổng đài với module tiềm năng, thực hiện gọi trên trường số điện thoại

Gọi ra: Người dùng vào module tiềm năng -> Click vào số điện thoại-> Màn hình hiển thị ra cửa sổ trạng thái đang gọi cho khách hàng. Hình 4

Hình 4

Gọi vào: Khi người dùng gọi vào số tổng đài. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ gọi. Nếu người dùng nhấn nút ” Hangup” thì cửa sổ mất đi tạm thời và hiển thị tại tài khản có mức độ ưu tiên sau nó. Hình 5

Lưu ý: Mức độ ưu tiên hiển thị cửa sổ khi khách hàng gọi đến sẽ được thiết lập trong tài khản 3C và hồi chuông khi khách hàng gọi đến không bị kết thúc khi nhân viên nhấn nút ” Hangup” mà chỉ kết thúc theo đúng thời gian gọi của nhà mạng.

Hình 5