Báo cáo biểu đồ doanh thu : Là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ của công ty và số tiền mà người dùng đã thanh toán. Người dùng có thể xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, hoặc theo một khoảng thời gian bất kì người dùng lựa chọn để xuất ra, từ đó sẽ có cái nhìn tổng quát, đánh giá được doanh thu qua từng tháng, từng năm,…

Để xuất được báo cáo biểu đồ doanh thu, người dùng thực hiện thao tác sau:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Biểu đồ doanh thu -> Chọn thời gian muốn xuất (theo tháng/năm) -> Nhập thời gian muốn xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất (pdf/html/excel).

Ngoài ra trong báo cáo này người dùng có thể xuất theo từng phòng ban, từng nhân viên, hoặc tìm kiếm cụ thể khách hàng cần xuất báo cáo để xuất. Để xuất theo phòng ban hay nhân viên, người dùng chỉ cần nhấn vào list  nhân viên hoặc phòng ban  và chọn nhân viên/phòng ban muốn xuất báo cáo.

Để xuất theo từng khách hàng, người dùng nhập thông tin tìm kiếm khách hàng -> nhấn enter -> tích chọn khách hàng muốn xuất -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.