Báo cáo tổng hợp cơ hội là báo cáo tổng hợp lại những cơ hội mà khách hàng có được khi gặp mặt hoặc trao đổi với khách hàng

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo bán hàng ->Báo cáo tổng hợp cơ hội.

Bước 2: Nhập khoảng thời gian để xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng muốn xuất.

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau: