Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng : Là báo cáo đánh giá quá trình mua hàng của khách hàng, tính số lần mua hàng, doanh thu thu được của quá trình bán hàng, số lượng khách hàng tiềm năng. Đánh giá doanh thu và tỉ lệ khách hàng quay lại mua hàng tiếp.Thông qua báo cáo này người dùng có thể biết được hiệu quả bán hàng của mình trong thời gian đó.

Cách để xuất báo cáo :

Báo cáo  -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.