Báo cáo tình trạng khách hàng là báo cáo tỉ lệ số hợp đồng phát siinh/khách hàng của một loại khách hàng trong một khoảng thời gian. Thông qua báo cáo trực quan đó, người dùng có  một chiến lược để tập trung phát triển nhóm khách hàng tiềm năng.

Cách xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo tình trạng khách hàng

Bước 2: Chọn loại khách hàng , nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như  sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.