Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng : Là báo cáo tính tổng giá trị nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Trong báo cáo này, nếu người dùng muốn xuất báo cáo theo từng khách hàng cụ thể để tiện theo dõi thì người dùng sẽ thực hiện các bước sau:  Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng -> Nhập thông tin khách hàng -> Nhập khoảng thời gian ->Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn khách hàng -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Ngoài ra người dùng có thể chỉ xuất báo cáo theo nhóm khách hàng, hoặc theo tùy chọn (phát sinh trong kì hay không phát sinh trong kì) , hoặc chỉ xuất theo khoảng thời gian.

Chú ý:

  • Phát sinh trong kì : Là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về phiếu chi, thanh toán, trả hàng.
  • Không phát sinh trong kì: Là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một khoản chi, thanh toán, phiếu trả hàng nào xuất hiện.
  • Nợ đầu: Tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
  • Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng có trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Khoản chi : Tổng những chi phí chi trả cho các hợp đồng của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Doanh thu: Tổng giá trị thu về sau khi đã trừ đi giá trị hàng trả lại, khoản chi.
  • Đã thanh toán : Tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • % Đã thanh toán : Tỉ lệ giữa tổng tiền đã thanh toán/giá trị hợp đồng.
  • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại trong các hợp đồng.
  • Nợ cuối : Tổng giá trị hợp đồng – thanh toán – trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.