Với tính năng Chuyển sổ quỹ: giúp người dùng có thể chuyển các phiếu thu của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên sang các sổ quỹ khác nhau

  • Cách thực hiện như sau:

B1: Tích chọn các phiếu thu muốn chuyển sổ quỹ > Chọn chuyển sổ quỹ

B2: Chọn Sổ quỹ muốn chuyển > Chọn Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.