Người dùng thao tác như sau:
Bước 1: thực hiện các thao tác như hình 1.

Hình 1

Bước 2: Hiển thị thông tin trường mật khẩu mới. Người dùng điền thông tin mật khẩu mới vào và nhấn ” lưu” để lưu thay đổi mật khẩu. Hình 2

Hình 2