Khôi phục dữ liệu (hay Phục hồi dữ liệu) là quá trình  lấy lại dữ liệu ban đầu từ bị hư hỏng, lỗi hoặc không thể tiếp cận khi nó không thể được truy cập bình thường.

Cách thực hiện  : Sau khi đã chọn ” Khôi phục dữ liệu  ” trên   . Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin vào các ô trên màn hình  khôi phục dữ liệu và ấn nút  ” Khôi phục  ” như ảnh dưới:

Hình ảnh : Khôi phục dữ liệu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !