Kích thước hàng hóa: ngoài mục tiêu để mô tả thông tin hàng hóa cụ thể hơn, đối với một số hàng hóa tính tiền theo kích thước, khi làm hợp đồng chứa hàng hóa này, giá trị của hợp đồng sẽ tự động tăng theo kích thước của hàng hóa

Tính tiền theo kích thước hàng hóa:

Giá thực của hàng hóa = Đơn giá x Kích thước của hàng hóa

Để thiết lập tính tiền theo kích thước, thực hiện như sau:

Chọn cài đặt  –  Chọn Thiết lập quy trình – Sửa quy trình  – Tích  tính tiền kích thước  – Nhấn lưu

Tính tiền theo kích thước hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.