Thiết lập cột trong màn hình hàng hóa: cho phép hiển thị những cột thông tin nào của hàng hóa ra ngoài màn hình chính

Các bước thực hiện:

Chọn  -> chọn Thiết lập quy trình -> chọn Sửa quy trình chính -> Tích chọn  các thông tin của hàng hóa muốn hiển thị trong hợp đồng bán ra, cơ hội, phiếu nhập, phiếu xuất, đơn hàng, hợp đồng mua vào, báo giá -> chọn Cập nhật để Lưu

Ví dụ: Tích chọn hiển thị cột chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hàng hóa trong phiếu nhập

Thiết lập cột trong màn hình hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.