Khi một nhân viên nghỉ việc, quản trị sẽ ngừng hoạt động tài khoản của nhân viên đó để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu. Để ngừng hoạt động tài khoản nhân viên người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Sửa tương ứng với tài khoản của nhân viên muốn ngừng hoạt động – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Màn hình sửa nhân viên hiển thị, nhấn ngừng hoạt động – Hình 2

Hình 3

Khi nhấn ngừng hoạt động, tài khoản đã chọn sẽ không đăng nhập vào hệ thống được nữa.