Khi bạn không có đủ thời gian để bạn theo dõi tất cả các khách hàng tiềm năng mới, để quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả thì việc phân loại Tiềm năng bằng điểm số giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc với những khách hàng tiềm năng quan trọng với bạn. Bằng cách này, bạn có thể tập trung và thời gian tốt nhất cho các khách hàng tiềm năng quan trọng với bạn và có cơ hội chuyển đổi cao hơn.

Quy tắc tính điểm giúp bạn ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên các thuộc tính như “Nguồn, Tổng số nhân viên, Ngành nghề, Doanh thu”.

Dưới đây là một ví dụ để cho điểm: Tiềm năng từ Nguồn Facebook hoặc Tiềm năng với doanh thu > 100$ là triển vọng chính của bạn. Bạn có thể ưu tiên các tiềm năng này bằng cách cho điểm cao hơn dựa trên các trường tương ứng.

Thao tác thiết lập quy tắc tính điểm cho đối tượng Tiềm năng

1. Thêm quy tắc tính điểm

Bước 1

Người dùng vào module Quy tắc tính điểm -> CLick Tab Tiềm năng -> Click Thêm quy tắc (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Xuất hiện popup thêm quy tắc (Hình 2)

Hình 2

Người dùng thiết lập các thao tác như sau:

  • Chọn trường cần thiết lập quy tắc tính điểm, bao gồm các trường: Nguồn, Doanh thu, Tổng số nhân viên, Ngành nghề.
  • Chọn điều kiện: Là, Không là, Bỏ trống, Không bỏ trống, =, !=, <, >, =, <=, >=
  • Chọn giá trị thỏa mãn điều kiện
  • Lựa chọn Cộng hoặc Trừ bao nhiêu điểm khi thỏa mãn điều kiện đã thiết lập
  • CLick nút “Lưu” để thêm mới quy tắc, hoặc click “Hủy” để không lưu và quay về màn hình danh sách quy tắc.

2. Sửa quy tắc tính điểm

Bước 1

Người dùng vào module Quy tắc tính điểm -> CLick Tab Tiềm năng -> Click biểu tượng  cạnh quy tắc cần sửa (Hình 3)

Hình 3

Bước 2

Hiển thị màn hình sửa quy tắc -> Người dùng thao tác sửa & click nút “Lưu” để cập nhật thay đổi, hoặc click nút Hủy để không sửa. (Hình 4)

Hình 4

3. Xóa quy tắc tính điểm

Bước 1

Người dùng vào module Quy tắc tính điểm -> CLick Tab Tiềm năng -> Click biểu tượng  cạnh quy tắc cần xóa (Hình 5)

Hình 5

Bước 2

Hiển thị pop up xác nhận xóa -> Người dùng click nút “Xóa” để xác nhận xóa, hoặc click nút “Hủy” để không xóa quy tắc và quay về màn hình danh sách. (Hình 6)

Hình 6

Lưu ý:

  • Khi người dùng thêm mới, sửa, xóa quy tắc tính điểm thì nút “Câp nhật điểm” sẽ được hiển thị -> Để cập nhật lại điểm cho tất cả tiềm năng theo quy tắc mới thì người dùng chỉ cần click vào nút “Cập nhật điểm” này -> Điểm tiềm năng sẽ được tự động cập nhật lại theo quy tắc mới đã thiết lập. (Hình 7)

Hình 7

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.