Web form:  Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Thêm mới Web Form:  là bước mà người dùng tạo ra 1 form theo ý của mình trên phần mềm CRMVIET, bằng cách tích chọn những trường muốn hiển thị trên form.

Cách thực hiện:

Bước 1: Marketing -> Web Form -> Nhấn nút “Thêm mới” -> Nhập tên form -> Nhấn vào  và nhấn chọn chiến dịch muốn đẩy thông tin khách hàng về -> Nhấn vào  chọn loại form(form thường/form Googel  Analytics) -> Tích vào  chọn trường muốn hiển thị trên web form -> Nhấn nút “Lưu”.

Bước 2: Copy toàn bộ thông tin trong 2 hộp HTML và Scripts ra một file note và lưu lại với đuôi file .html

Lưu ý: Khi chọn trường hiển thị trên form người dùng bắt buộc phải chọn trường “Công ty” vì khi đăng kí từ form trả về phần mềm, tên công ty chính là tên khách hàng.

Ngoài các trường mặc định mà CRMVIET đang để cho người dùng lựa chọn để tạo form, người dùng có thể tạo thêm các trường loại khách hàng, hoặc chức vụ trên form bằng cách:

Marketing -> Web Form -> Nhấn vào “Thêm trường”  -> Chọn loại trường -> Nhấn “Lưu”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.