Cơ hội là một yếu tố quan trọng nhất để tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, tất cả các giao dịch đều phải trải qua một chu kỳ bán hàng hoàn chỉnh, bắt đầu với việc xác định khách hàng tiềm năng và kết thúc với kết quả có triển vọng hay không. Chính xác, một Cơ hội cung cấp thông tin sau cho quản lý bán hàng:

+ Đối tượng khách hàng

+ Nguồn, kiểu, trạng thái cơ hội

+ Xác suất thành công

+ Doanh số kỳ vọng

+ Thời gian tạo, thời gian kết thúc

1. Thêm cơ hội

Để thêm mới cơ hội, người dùng thao tác như sau:

Bước 1

Nhấn Cơ hội – Nhấn biểu tượng  (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

Màn hình thêm cơ hội hiển thị, điền thông tin cần thiết (Hình 2)

Hình 2

Lưu ý:

  • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu, Tên, Khách hàng và Ngày kết thúc

Bước 3

  • Nhấn nút “Lưu” để thêm cơ hội vào hệ thống
  • Nhấn nút “Lưu và mới” để thêm mới cơ hội vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm cơ hội”
  • Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Cơ hội

2. Sửa cơ hội

Để sửa cơ hội, người dùng thao tác như sau:

Bước 1

Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  tương ứng với cơ hội cần sửa (Hình 3)

Hình 3

Cách 2: Nhấn vào tên cơ hội tương ứng với cơ hội cần sửa (Hình 4) -> Click nút Sửa trong màn hình chi tiết cơ hội (Hình 5)

Hình 4

Hình 5

Bước 2

Màn hình sửa cơ hội hiển thị, người dùng sửa thông tin cần thiết như bước 2 thêm mới cơ hội

Bước 3

Nhấn ” Lưu” để lưu lại thông tin mới cơ hội

3. Xóa cơ hội

3.1 Xóa từng cơ hội

Bước 1

Nhấn vào tên cơ hội tương ứng với cơ hội cần xóa (Hình 6)

Hình 6

Bước 2

Click nút More trong màn hình chi tiết cơ hội -> Click Xóa cơ hội (Hình 7)

Hình 7

3.2 Xóa nhiều

Bước 1

Tích checkbox tương ứng với các cơ hội cần xóa – Nhấn more – Nhấn xóa cơ hội (Hình 8)

Hình 8

Bước 2

Popup xóa cơ hội hiển thị, nhấn ” Xóa” để xóa các cơ hội đã chọn, nhấn ” Hủy” để hủy thao tác xóa(Hình 9).

Hình 9

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.