Cuộc gọi trong CRMViet theo dõi các cuộc gọi đến (nhận được từ khách hàng, tiềm năng và liên hệ) và các cuộc gọi đi (các cuộc gọi đã gọi cho khách hàng, tiềm năng và liên hệ).

1. Thêm cuộc gọi

Để thêm mới cuộc gọi, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:

Người dùng vào module Hoạt động -> Click chọn Thêm cuộc gọi (Hình 1)

Hình 1

Bước 2:

Màn hình thêm cuộc gọi hiển thị, điền thông tin cần thiết (Hình 2)

Hình 2

Lưu ý:

  • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc.

Bước 3

  • Nhấn nút “Lưu” để thêm cuộc gọi vào hệ thống
  • Nhấn nút “Hủy” để quay trở về màn hình danh sách hoạt động

2. Sửa cuộc gọi

Bước 1

Nhấn vào biểu tượng  tương ứng với cuộc gọi cần sửa  (Hình 3)

Hình 3

Bước 2

Màn hình sửa cuộc gọi hiển thị, người dùng sửa thông tin cần thiết như bước 2 thêm mới cuộc gọi

Bước 3

Nhấn ” Lưu” để lưu lại thông tin cuộc gọi

3. Xóa cuộc gọi

Bước 1

Tích checkbox   tương ứng với các cuộc gọi cần xóa – Nhấn more – Nhấn xóa hoạt động (Hình 4)

Hình 4

Bước 2

Popup xóa cuộc gọi hiển thị, nhấn ” Xóa” để xóa các cuộc gọi đã chọn, nhấn ” Hủy” để hủy thao tác xóa(Hình 5).

Hình 5

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.