Sự kiện đề cập đến một hoạt động xảy ra tại một địa điểm và thời gian nhất định. Trong CRMViet, bạn có thể tạo các sự kiện định kỳ bao gồm các thông tin: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, địa điểm, người tham gia.

1. Thêm sự kiện

Để thêm mới sự kiện, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:

Người dùng vào module Hoạt động -> Click chọn Thêm sự kiện (Hình 1)

Hình 1

Bước 2:

Màn hình thêm sự kiện hiển thị, điền thông tin cần thiết (Hình 2)

Hình 2

Lưu ý:

  • Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu và Tiêu đề.

Bước 3

  • Nhấn nút “Lưu” để thêm sự kiện vào hệ thống
  • Nhấn nút “Hủy” để quay trở về màn hình danh sách hoạt động

2. Sửa công việc

Bước 1

Nhấn vào biểu tượng  tương ứng với sự kiện cần sửa  (Hình 3)

Hình 3

Bước 2

Màn hình sửa sự kiện hiển thị, người dùng sửa thông tin cần thiết như bước 2 thêm mới sự kiện

Bước 3

Nhấn ” Lưu” để lưu lại thông tin sự kiện

3. Xóa công việc

Bước 1

Tích checkbox   tương ứng với các sự kiện cần xóa – Nhấn more – Nhấn xóa hoạt động (Hình 4)

Hình 4

Bước 2

Popup xóa sự kiện hiển thị, nhấn ” Xóa” để xóa các sự kiện đã chọn, nhấn ” Hủy” để hủy thao tác xóa(Hình 5).

Hình 5

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.