Xóa hàng loạt khách hàng là tính năng xóa nhanh khách hàng và người dùng có thể xóa nhiều khách hàng cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

B1: Module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn xóa  –> Chọn Thao tác  -> Chọn Xóa khách hàng:

Xóa hàng loạt khách hàng

B2: Thông báo xuất hiện. Nhấn Có nếu muốn xóa khách hàng đã chọn, nhấn Không để không xóa những khách hàng đó nữa và quay về màn hình chính

Xóa hàng loạt khách hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ