Để xóa nhóm quyền người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Người dùng vào phần mở rộng (1) -> quản trị -> nhóm quyền -> sửa. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Màn hình hiển thị trang thông tin có nút xóa -> Kích chọn ” xóa” để xóa nhóm quyền đã tạo, ” trở về” để không xóa nhóm quyền đó nữa. Hình 2

Hình 2